Rebild å.JPG

Vand, natur og klima kender ikke kommunegrænser. Derfor skal vi se på Limfjordsområdet som en helhed.

Samarbejdet skal være helhedsorienteret og vi vil tilstræbe at så mange miljø, natur og klimainteresser som muligt indtænkes sammen i de kommende års arbejde.

Helhedsorienteret indsats kræver dialog og samarbejde på tværs af myndigheder, virksomheder, organisationer og interesser i øvrigt. Der er mange løsninger på de store udfordringer som Limfjordslandet står overfor. Men for at opnå de største gevinster og få mest for pengene skal de rigtige indsatser ske de rigtige steder.

For at gennemføre de rigtige indsatser skal vi kende Limfjorden og dele den viden som er nødvendig. Viden og formidling løfter indsatsen. Limfjordsrådets plan for en bæredygtig Limfjord er afgrænset i en række fokusområder:

Fjorden, Oplandet, Naturen, Klimaet og Forankring og merværdi.

For hver af de fem fokusområder har Limfjordsrådets kommuner udpeget en række indsatser som det er særligt vigtigt at have fokus på.
Kommunernes samarbejde er udmøntet i en handlingsplan

Tilbage

 
 OP