Handlingsplan

Handlingsplanens primære formål er at bidrage til at nå Limfjordsrådets og limfjordskommunernes fælles mål – ”En Limfjord i balance”. Projekterne vil blive gennemført i et samarbejde mellem kommuner og med varierende deltagelse og initiativ fra Limfjordssekretariatet. Der vil blive tale om projekter, der danner umiddelbare aftryk i naturen men også planlægningsmæssige opgaver, vidensopbygning, erfaringsudveksling og formidling.

Dialog og samarbejde mellem myndigheder og interessenter er nøgleord og derfor er Limfjordsrådet og Limfjordskommunerne meget beviste om, at den fremadrettede proces er afhængig af en omfattende inddragelse og et udbygget samarbejde med alle interessenter, det være sig lodsejerne, borgerne i regionen, myndigheder, erhvervsliv mv. Handlingsplanen er derfor også udarbejdet i dialog med en bred gruppe af interessenter.

 Læs se oversigten over handlinger eller læs baggrundsnotatet her:

 
 OP